• 8. dets 2017
  • 10:00 - 00:00
  • Võru Maavalitsuse II korruse saal

Sihtgrupp: Võrumaa OL juhatuse liikmed

Päevakord:

  1. SA Lõuna-Eesti turismi 2018. aasta rahastus;
  2. juhatuse aseesimehe valimine;
  3. Võrumaa OL struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine;
  4. personali kavandamine Horizon 2020 projektile;
  5. Võrumaa OL 2018. aasta eelarvest toetuse või kaasfinantseerimiseks laekunud taotluste menetlemine.
  6. Informatsioonid