• 18. aug 2017
 • 10:00 - 00:00
 • Obinitsa Külakeskus

Sihtgrupp: Võrumaa OL juhatuse liikmed

Päevakord:

 1. V Uma Pido Kubijal ettevalmistusest
 2. MTÜ Euregio Pskov-Livonia liikmelisus
 3. Võru Maavalitsuse infominutid
 4. Eesti Noorteühenduste Liidu koostööpakkumine seoses maakonna osaluskogudega
 5. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine ja II poolaasta olulisemad tegevused
 6. INFORMATSIOONID
  • Informatsioon Liidu büroolt
   • Europe Direct konkursil osalemine
   • SA LETAN reorganiseerimine
   • Horizon2020 projektist (Sotsiaalvaldkonna teenuste arendamise kiirendite (häkatonide) läbiviimine Võrumaal)
   • Jäätmeteenuse hinnad Võrumaal
   • Muu informatsioon
   • Lähiaja üritused
  • Informatsioon liikmetelt