• 22. apr 2017
  • 09:30 - 18:00
  • Põlva Püha Neitsi Maarja kiriku seminariruum (Kesk 11, Põlva linn)
III moodul (22. aprill)
9:30-10:00 kogunemine ja tervituskohv
10:00-13:00 Rehabilitatsioonisüsteemist. Füüsilised puuded, puuetega lapse arengust ja toetamisest. Emotsionaalne areng. Pedagoogilised võtted eri vanuses laste puhul. Vägivallatu suhtlemine.
13:00-13:30 Ühine lõuna
13:30-16:00 Suhtlemisvahendid töös (pildid, kaardid, viiped jm)
16:00-16:30 kohvipaus
16:30-18:00 Suhtlemisvahendid töös

KOOLITUS ON TASUTA!
Lisainfo ja registreerimine: nelli.vassila@gmail.com; 5851 9514