• 2. juuni 2017
  • 11:00 - 13:00
  • Võru Maavalitsuse II korruse saal

Sihtgrupp: KOV-de esindajad, Maavalitsus, huvitatud turvalisuse nõukogu liikmed

Täpsem info: Heli Põhja, 786 8303