• 15. sept 2017
  • 13:00 - 15:00
  • Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter

Sihtgrupp: SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu liikmed

Päevakord:

  1. Ülevaade eelmisel nõukogu koosolekul püstitatud ülesannete täitmisest
  2. Eelarve menetlemine, sh struktuuri täpsustamine ja värbamise planeerimine
  3. Tegevjuhi ametijuhendi kooskõlastamine ja kinnitamine
  4. Tegevjuhi konkursikomisjoni moodustamine
  5. Juhatuse liikme lepingu kooskõlastamine
  6. EV 100. aastapäevale pühendatud kontsert-aktuse planeerimine
  7. Kohapeal algatatud küsimused ja edasine tegevusplaan