• 11. dets - 13. dets 2017
  • 00:00
  • Pühajärve tee 1, Otepää

Õppekavarühm: ISCED 97: Tervis ja heaolu, sotsiaalteenused, laste hooldus ja noorsootöö

Õppe kogumaht: 8+8 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Auditoorne loeng, situatsioonide analüüsimine ja hindamine, grupi- ja paaristööd, individuaaltööd

Lektor Liina Lokko, MSc rahvatervishoid, kutsepedagoog VI

Ühe koolituspäeva hind 60.- mõlemal päeval osalemine soodushinnaga 100.- , tasumine arve alusel.
Info ja registreerimine
otepaakoolitus@gmail.com, grupi suurus 12 inimest.