• 28. märts 2017
  • 09:30 - 16:00
  • Maksu- ja tolliameti Võru büroo - Võru Maavalitsuse III korruse saaIl

Päevakava:

9.30-10.00 tervituskohv
10.00 – 11.45 Hannela Teaste ( programmi „Dialoog laste nime“ Lõuna- Eesti grupi läbiviija, perenõustaja) tutvustab programmi „Dialoog laste nimel“, toimub töötuba
11.45 – 12.30 lõuna (omal kulul)
12.30 – 13.30 MTÜ Emili Elu – tugiisiku teenuse tutvustamine
13.30 – 13.45 Tilsi Põhikooli direktor Ene Veberson – õpilaskodu loomise plaan Tilsi Kooli juurde
13.45 – 14.00 Maarja Kuldjärv (SKA Lastekaitse osakonna projektijuht) – tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastujatele
14.00 – 14.30 MTÜ Oma Pere –perepõhise asendushoolduse tugiteenuste tutvustamine
14.30 – 16.00 Kristiina Vainomäe (SKA Lastekaitse osakonna projektijuht) eestvõtmisel huvilistele ümarlaud, kus keskendume ainult eestkoste ja hooldusperede toetamisele

Ümarlaua aruteluteemad:

  1. Kuidas toetada piirkonnas eestkoste- ja hooldusperesid?
  2. Millist abi vajavad eestkoste ja hoolduspered piirkonnas?
  3. Millised on oletatavad takistused, miks pered ei soovi teenustele tulla?
  4. Milliseid kanaleid võiks kasutada, et jõuda eestkoste ja hooldusperedeni?