• 13. okt 2017
  • 09:00 - 10:00
  • Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter

Päevakord:

  1. MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus asutamise ettevalmistustegevuse ülevaade
  2. MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus põhikirja tutvustus
  3. MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus asutamislepingu sõlmimine