• 18. okt 2017
  • 11:00 - 14:30
  • Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter

Sihtgrupp: maakondlike omavalitsusliitude esindajad