• 2. juuni 2017
  • 09:00 - 15:00
  • Kaitseväe Nursipalu harjutusväli

Eesmärk: propageerida laskesporti ja tugevdada struktuuridevahelist koostööd