• 18. dets - 19. dets 2017
  • 00:00
  • Tervise Arengu Instituut (Hiiu 42, Tallinn)

Sihtgrupp: tervisedendajad, sotsiaaltöötajad, esmatasandi tervishoiutöötajad, tervisekeskuste töötajad, MTÜde esindajad jt igapäevatöös elanike tervise mõjutajad ja terviseinfo edastajad

Koolituse teemad:

  1. Tervise alase kirjaoskuse mõiste. Usaldusväärsed infokanalid Eestis. Sihtgrupi tervisealase kirjaoskuse taseme hindamine; meetodid, mille abil on võimalik toetada üldelanikkonda ning spetsialiste tervise-alase informatsiooni usaldusväärsuse hindamisel ja kasutamisel.
  2. Info presenteerimine erinevatele sihtgruppidele vastavalt nende eelteadmistele (professionaalid vs mitteprofessionaalid), õige formaat, sõnumite selgus; pressiteadete, artiklite ja uudiste koostamine; keelekasutus, s.o. erialase keele asemel lihtsasti mõistetava keele kasutamine. Turundus: kuidas oma sõnumit “maha müüa”?
  3. Meedia: kuidas saada kontakti ajakirjanikega, kuidas anda intervjuusid, meediakanalid. Moodsad trendid – sotsiaalmeedia kasutus sihtgruppideni jõudmisel, sh kuidas reageerida ebaadekvaatsele informatsioonile sotsiaalmeedias.
  4. Oma organisatsiooni sees terviseteemaliste sõnumite ühtlustamine, et kõik töötajad oleksid oma sihtgrupile suunatud kommunikatsioonis üheti mõistetavad.
  5. Kuidas kommunikatsioon tervisedenduses strateegiliselt muudesse tegevustesse sisse planeerida? Kommunikatsiooni-alaste tegevuste planeerimine KOV arengukavadesse ja tegevusplaanidesse.

Koolitaja Mart Soonik

Täpsem informatsioon ning registreerimine on Terviseinfo.ee portaalis. Kohtade arv on piiratud! KOOLITUS ON TASUTA