• 20. sept 2017
  • 15:45 - 18:00
  • Võru Instituudi I korruse saal

Sihtgrupp: mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik; sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi poolt