• 15. nov - 16. nov 2017
  • 00:00
  • Eesti Rahva Muuseum (Tartu, Muuseumi tee 2)
Teema: “Riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus hariduses”
Sihtgrupp:
  • Haridusasutuste juhid (üldhariduskoolid, kutsekoolid, lasteaiad) ja juhtivtöötajad
  • Kohalike omavalitsuste juhid ja haridusspetsialistid
  • Haridusametnikud