• 15. aug 2017
  • 10:00 - 00:00
  • Võru Maavalitsuse II korruse saal

Sihtgrupp: Võrumaa OL juhatuse liikmed, kutsutud külalised