• 20. dets 2017
  • 10:30 - 15:00
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi suur saal (Munga 18, Tartu)

Sihtgrupp: üldhariduskoolide esindajad, haridusnõunikud, haridusspetsialistid, haridus- ja kultuuriosakonna juhatajad

Infopäeva teemad:

  • möödunud  õppeaastal tasemetööde ja eksamite korraldamisega kerkinud kitsaskohad (sh kevadel kerkinud täpsustamist vajavad küsimused);
  • muudatused, mis ootavad ees 2018. aasta kevadel;
  • eritingimustel eksamineerimine;
  • tasemetööde korraldamine;
  • ülevaade õpetajate tagasiside küsimustikest tasemetöödele ning eksamitele;
  • ülevaade e-testide arendustest 2016 – 2017. a ning mis on plaanis 2018. a;
  • eksamitele ja tasemetöödele registreerimine ja muud vajalikud toimingud EIS-s.