Pressiteade
03.10.2017
Haanjas

Selgusid tulevase Rõuge valla sümboolika rahvaarvamuse tulemused

26. septembrist 2017 kuni 1.oktoobrini 2017 toimusid viies vallas uue loodava Rõuge valla sümbolite  vapi ja lipu rahvaarvamuse selgitamine. Oma arvamust sai avaldada kirjalikult raamatukogudes ja elektroonselt valdade Facebooki lehtedel.

Elektroonselt hääletas kokku 46 isikut, kellest  2 isikut ei olnud Rahvastikuregistri andmetel sisse kirjutatud  Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge või Varstu valdadesse.

Kokku 261-st hääletanust olid uue sümboolika poolt 79% (206 häält) ja vastu 21% (55 häält).

Elektroonilise hääletamise tulemusena  68% poolthääli (30) ja 32% vastuhääli (14).

Tulemus raamatukogudes 82% (91 häält) poolt ja 18% (20 häält) vastu.

Uue loodava Rõuge valla vapi ja lipu parimaks kavandiks tunnistati töö „Vesi ja Maa“

Haanja Vallavalitsus konkursi korraldajana, teeb viie valla volikogudele ettepaneku, kinnitada  uued sümbolid rahvahääletuse tulemusena vallavolikogude istungitel.

Lipp

Lipp

Vapp

Vapp

Haanja Vallavalitsus
vald@haanja.ee
tel. 7829111