PRESSITEADE
Võru Maavalitsus
6. aprill 2017

Kevadise veteranipäevakampaania „Anname au!“ alguse puhul tõid Võrumaa naiskodukaitsjad maavalitsusse heategevuslikke sinilillemärke.

Sinilillemärgi või käepaela ostja toetab Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingut, kes omakorda toetab kogutud annetustest vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi, spordi- ja õppetegevust.

Märki või käepaela kandes saab igaüks tänada välismissioonidel osalenud mehi ja naisi.

Märgi soetanud Võru maavanem Andres Kõivu sõnul on märk väike, kuid olulise tähendusega. “Inimesed on teinud elus erinevaid valikuid: päris kõik ju Kaitseliidu õppustel ei osale ning muul viisil Eesti kaitsetegevusse ei panusta. Kuid selliste väikeste žestide kaudu – tunnustades missioonidel osalenud mehi ja naisi – saab igaüks Eesti kaitsevõimet hoida ja tugevdada. Märkamine, hoolimine ja tänulikkus on samuti olulised,” ütles Kõiv.

Täna on heategevuskampaania „Anname au!“ esimene päev. Kampaania kestab aprilli lõpuni.

Naiskodukaitse vabatahtlikud aitavad sinililletoodete müügiga annetusi koguda kõikjal Eestis.

Sinilillemärke ja käepaelu saab osta mitmetest kauplustest ja kodulehelt annameau.ee.

Lisainfo:
Andres Kõiv
Võru maavanem
Tel 521 7585
Andres.Koiv@voru.maavalitsus.ee