Kehtestati karantiin Ojaveere talus

Maavanema korraldusega  nr 1-1/15/425 kehtestatakse:

1. haiguskoldes,  Allan  Põder  Ojaveere  Talule  kuuluvas  loomapidamishoones, karantiin;
2. ohustatud tsoon ( 3 km raadiuses ümber taudikolde) ja järelevalvetsoon (10 km
raadiuses ümber taudikolde);
3. kitsendused  ohustatud  tsoonis  (  3  km  raadiuses  ümber  taudikolde)  ja
järelevalvetsoonis (10 km raadiuses ümber taudikolde).

0kaart_ohustatud_ja_jarelevalvetsooni_piiridega

Viisakoordinaatori info

Põlva Maavalitsus – 03.08; 17.08; 07.09 21.09; 05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 07.12; 21.12  kell 08.00

Mikitamäe Vallavalitsus – 03.08; 17.08; 07.09; 21.09; 05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 07.12; 21.12 kell 11.00

Räpina Loomemaja – 03.08; 17.08; 07.09; 21.09; 05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 07.12; 21.12 kell 14.00

Värska Vallavalitsus – 04.08; 18.08; 08.09; 22.09; 06.10; 20.10; 03.11; 17.11; 08.12; 22.12 kell 08.15

Orava Vallavalitsus – 04.08; 18.08; 08.09; 22.09; 06.10; 20.10; 03.11; 17.11; 08.12; 22.12 kell 11.00

Meremäe Vallavalitsus – 04.08; 18.08; 08.09; 22.09; 06.10; 20.10; 03.11; 17.11; 08.12; 22.12 kell 14.00

Vastseliina Vallavalitsus – 05.08; 19.08; 09.09; 23.09; 07.10; 21.10; 04.11; 18.11; 09.12; 23.12 kell 08.00

Misso Vallavalitsus – 05.08; 19.08; 09.09; 23.09; 07.10; 18.10; 04.11; 18.11; 09.12; 23.12 kell 11.00

Võru Maavalitsus – 05.08; 19.08; 09.09; 23.09; 07.10; 21.10; 04.11; 18.11; 09.12; 23.12 kell 14.00

03.-05.augustil edastatakse Vene Viisakeskusele ainult augusti lõpul kultuurigruppide koosseisus Radaja festivalile minejate taotlused. Järgmise nimekirja koostamine toimub esialgsetel andmetel alates 01.novembrist 2015 kuu aja jooksul või kuni lubatud kvoodi (2000 inimest aastas) täitumiseni. Kultuurigruppidelt ja omavalitsustelt oodatakse ettepanekuid 01.novembriks. Nimekiri kinnitatakse märtsiks 2016.

Kõik viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on endised.

Andy Karjus

Kagu-Eesti viisakoordinaator

+372 511 0 611

Juhiabi ametijuhend

Võrumaa OL eelarvest toetuse või kaaasfinantseerimise taotlemine

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaaasfinantseerimise taotlemise tähtaeg on 1. oktoober 2015. Taotlusi võetakse vastu ainult elektroonselt e-kirja aadressil vol@vorumaa.ee

Tuletame meelde, et taotlus tunnistatakse nõuetele mittevastavaks, kui taotleja on aruandevõlglane või on varasemalt esinenud muid probleeme seoses projektide kvaliteediga, osavõtjate rahuloluga jne.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise eraldamise kord on leitav lingilt http://vorumaa.ee/admin/uploads/0kaasfinantseerimisekord.pdf