Võrumaa Kutsehariduskeskus kutsub eesti keele täienduskoolitusele

Võrumaa Kutsehariduskeskus kutsub eesti keele täienduskoolitusele

Tulekul on täienduskoolitus kõigile, kes vajavad eesti keele oskuste arendamist. Koolitus on osalejale tasuta ja toimub RKT programmi raames. Koolituse eesmärgiks on omandada igapäevaseks tööks eesti keele oskust, et paremini suhelda ja teha koostööd ning õppida eesti keeles väljendamist sõnas ja kirjas, sh teeninduse sõnavara  osas.

Koolitus toimub alates 16. oktoobrist esmaspäeviti ja kolmapäeviti algusega kell 16.00 (lõpeb kell 18.15), kokku 60 tundi. Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel: 16.; 18.; 23.; 25.; 30. oktoober, 1.; 6.; 8.; 13.; 15.; 20.; 22.; 27.; 29. november, 4.; 6.; 11.; 13.; 18. ja 20. detsember.

Osalemiseks registreeruda hiljemalt 12. oktoobriks telefonil 5690 5389 või e-posti aadressil terje.kruusalu@vkhk.ee.

Haanja vald asutas Sihtasutuse Haanjamaa Sport

Pressiteade
05.10.2017

Haanja vald asutas Sihtasutuse Haanjamaa Sport

Haanja vallavolikogu otsustas 05.10.2017 asutada SA Haanjamaa Sport, kelle eesmärgiks on mitmekülgsete tegelemisvõimalustega Haanjas spordi- ja puhkekeskuse arendamine ning Haanja terviseradade ja teiste spordirajatiste arendamine, spordiorganisatsioonide, koolide, erinevate asutuste ning laste ja noorte spordi-, konverentside-, teavitus- ja koolitustegevuseks tingimuste loomine ja vastavate teenuste pakkumine; elanikkonna aktiivseks puhkamiseks ja tervisespordiks tingimuste loomine ja vastavate teenuste pakkumine.

(veel …)

Üleskutse käsitöömeistritele

Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea lossi vestibüülis on nüüdseks toimunud juba kuueteistkümnel korral. Ka tänavu on avaldatud soovi ja valmisolekut taoline kagunurgale omaste kultuurisugemetega ning traditsiooniks kujunenud näitus-müük korraldada.

Meie kõigi suureks rõõmuks sai Võrumaa Omavalitsuste Liit ka sel aastal Riigikogu juhatuselt nõusoleku Võrumaa käsitöö näitus-müügi organiseerimiseks ning üritus on toimumas 4.-6. detsembril 2017. aastal.

Lähtuvalt meile osaks saanud võimalusest võrumaalaste antvärki Riigikogus esitleda, kutsume Teid, head käsitöölised, üles loovalt kaasa mõtlema ja oma tooteid esitama. Oluline on, et Teie tooted oleksid kvaliteetsed, omanäolised ning uudsed.

(veel …)

Selgusid tulevase Rõuge valla sümboolika rahvaarvamuse tulemused

Pressiteade
03.10.2017
Haanjas

Selgusid tulevase Rõuge valla sümboolika rahvaarvamuse tulemused

26. septembrist 2017 kuni 1.oktoobrini 2017 toimusid viies vallas uue loodava Rõuge valla sümbolite  vapi ja lipu rahvaarvamuse selgitamine. Oma arvamust sai avaldada kirjalikult raamatukogudes ja elektroonselt valdade Facebooki lehtedel.

Elektroonselt hääletas kokku 46 isikut, kellest  2 isikut ei olnud Rahvastikuregistri andmetel sisse kirjutatud  Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge või Varstu valdadesse.

(veel …)

Hoonestusõiguse müük

Rõuge Vallavalitsus müüb Rõuge alevikus Rahu tn 1  kinnistu hoonestusõiguse 36 aastaks hinnaga 0,1 eurot/m².

Asukoht                                Rõuge alevikKrundiplaan Rahu tn 1
Katastriüksuse nimi          Rahu tn 1
Kinnistu nr                           2704041
Katastritunnus                    69701:005:0291
Pindala                                  2362 m²
Sihtotstarve                         elamumaa 100%
Maa maksustamishind     1510 eurot

Nimetatud maa-alale on kehtestatud  detailplaneering, millega saab tutvuda Rõuge vallamajas.
Hoonestusõiguse omandajal on kohustus ühe aasta jooksul saada ehitusluba ja nelja aasta jooksul valmis ehitada kinnistule elamu ning saada kasutusluba. Hoonestaja kohustuseks jääb  elektrivõrgu ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumine.

Lisainfot saab vallavanem Tiit Tootsilt,
telefon 517 6261, tiit@rauge.ee

Võrumaa OL eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise taotlemine

Tuletame meelde, et Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise taotlemise tähtaeg 2017. aastal on tavapäraselt hilisem ning see on 1. november 2017 (kaasa arvatud).

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise eesmärk on Võru maakonna arengu ja konkurentsivõime tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu.

(veel …)

Avalik konkurss tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ grupijuhtide leidmiseks

Tervise Arengu Instituut otsib kandidaate „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi grupijuhtide väljaõppesse. Kandidaate otsitakse järgmistest maakondadest: Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Läänemaa, Järvamaa, Hiiumaa ja Raplamaa. Konkursi raames valitakse välja orienteeruvalt 15 kandidaati, kes läbivad tasuta põhiprogrammi grupijuhi väljaõppe. Väljaõpe toimub 7.-10. novembril 2017 Tallinnas. Väljaõpe on inglisekeelne, tagatud on eestikeelne sünkroontõlge. Osalemisega seotud transpordi- ja ööbimiskulud tasub osaleja.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Uuringud näitavad, et koolitusprogrammi läbinud vanematel paranevad märgatavalt vanemlikud oskused, sealhulgas positiivsed suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused, ning väheneb stress. Programmi rakendamise järel suureneb laste sotsiaalne kompetentsus, enesekehtestamisoskus, probleemide lahendamise oskus ja paranevad suhted eakaaslastega. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

(veel …)

Ungari jalaväelased tänasid võrumaalasi hea koostöö eest

ungarlaste külastus Täna külastasid Võru Maavalitsust lahkuva Ungari jalaväekompanii juhtivad ohvitserid, et tänada võrumaalasi ja Võru maavalitsust hea koostöö ja lahke vastuvõtu eest.

Tagasisidena Võrumaal kogetu osas märkis Ungari kontingendi ülem kolonelleitnant Zoltàn Fekets ehedat loodust, lõputut vihma ja tihedat metsa. Kolonelleitnandi sõnul tundsid ungari sõdurid tsiviilelanikkonna poolset toetavat suhtumist ning on selle eest väga tänulikud. Hea mulje jättis ka pataljoni ajateenijate hea füüsiline ettevalmistus.

Tänutäheks panustamise eest Euroopa, Eesti ja Võrumaa turvalisusesse kinkis maavanem Andres Kõiv Ungari jalaväekompaniile Navitrolla repro meenutamaks Võrumaa loodust ja ummamuudu olekut.

(veel …)

Võru Maavalitsus kuulutab välja konkursi haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialisti ametikohale (tähtajaline, võimalusega jätkata tööd SA-s Võrumaa Arenduskeskus)

Ametikoha põhieesmärk: alaealiste komisjoni töö korraldamine, maakondliku hariduskorralduse kureerimine ning riikliku ja maakondliku noortepoliitika kujundamisel osalemine, selle elluviimine.

Ametikoha peamised ülesanded:

  • alaealiste komisjoni istungite ettevalmistamine, läbiviimine, dokumentide vormistamine ja otsuste teatavaks tegemine;
  • alaealiste komisjoni andmebaasi pidamine ja täiendamine EHIS-e süsteemis;
  • koostöös omavalitsuste liidu ja haridusasutustega õpilasürituste ning maakondlike õpetajate koolituste, seminaride jt ürituste korraldamine;
  • kohalike omavalitsuste, noorte ja noorsootööga seotud isikute nõustamine noorsootöö küsimustes;
  • maakondliku noortekogu tegevuse koordineerimine;
  • noorte teavitamise ja nõustamise korraldamine maakonnas.

Nõudmised kandidaadile: (veel …)