Võrumaa Aasta Õpetaja 2017 tunnustamine

PRESSITEADE
Võru Maavalitsus
31.08.2017

 

Võru Maavanem Andres Kõiv ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esinaine Mailis Koger tunnustasid kolmapäeval, 30. augustil 2017. a Võrumaa Kutsehariduskeskuses Võrumaa Aasta Õpetaja 2017 kandidaate ja auhinna saajaid.

„Eestimaa õpib ja tänab“ haridustöötajate ja hariduse toetajate tunnustamiseks esitati  Võrumaal kandidaate kuues kategoorias. Maakondliku komisjoni otsusega anti nendest auhinnad välja viies kategoorias

Võrumaa Aasta Õpetaja 2017 auhinna saajad on: (veel …)

Võrumaa OL eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise taotlemine

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise taotlemise tähtaeg 2017. aastal on tavapäraselt hilisem ning see on 1. november 2017 (kaasa arvatud).

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise eesmärk on Võru maakonna arengu ja konkurentsivõime tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu.

Toetust või kaasfinantseerimist on võimalik taotleda alljärgnevates valdkondades:

  1. Kultuur
  2. Sport
  3. Sotsiaalhoolekanne
  4. Haridus
  5. Laste- ja noorteüritused
  6. Omavalitsuste koostöö

Taotlusi võetakse vastu ainult elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatult e-kirja aadressil vol@vorumaa.ee

Taotlus tunnistatakse nõuetele mittevastavaks, kui taotleja on aruandevõlglane või on varasemalt esinenud muid probleeme seoses projektide kvaliteediga, osavõtjate rahuloluga jne. Aruanne tuleb esitada mitte hiljem kui üks kuu peale taotluses ja/või lepingus märgitud projekti lõppu.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise eraldamise kord ja vastavad vormid on leitavad lingilt http://vorumaa.ee/dokumendid-kategooria/vorumaa-ol-eelarvest-toetuse-voi-kaasfinantseerimise-taotlemine/

Võrumaal käivitub sotsiaalvaldkonna innovatsiooni rahvusvaheline pilootprojekt

Võrumaa Omavalitsuste Liit
PRESSITEADE
25.08.2017

Võrumaal käivitub sotsiaalvaldkonna innovatsiooni rahvusvaheline pilootprojekt

Võrumaa Omavalituste Liit koos rahvusvahelise konsortsiumiga, mis koosneb 24-st erinevast Euroopa Ülikoolist, mittetulundusühingust ja teenusepakkujast, osaleb innovaatilises teadus- ja arenguprogrammis nimega CoSIE – Teenuste innovatsiooni koosloomine Euroopas.

Kolme aasta jooksul innustatakse ja toetatakse erinevaid osapooli, kelleks on Võrumaa erivajadustega inimesed, kogukonnad, omavalitsused, ettevõtjad, mõtlema välja ja katsetama ideid, kuidas üheskoos paremini ja tõhusamalt toetada erivajadustega inimeste toimetulekut ning heaolu Võrumaal.

Möödunud aastal alanud mõttevahetus jõudis välja ideeni sotsiaalvaldkonna arengu kiirendamiseks kasutada IKT-sektoris laialt levinud häkatonide metoodikat ning kaasata tugevemalt kogukondlik panus.

“Sotsiaalvaldkond on oma olemuselt arenduse mõttes olnud siiani väheatraktiivne. Samas on rahvastiku vananemise ja tööealiste inimeste vähenemise tõttu pidevalt kasvanud pinge sotsiaalhoolekande järjest suurenevate vajadusete ja kahanevatete võimaluste vahel,” ütles algatuse üks eestvedaja, Võrumaa Omavalitsuste Liidu projektijuht Kadri Kangro. “Tahame rohkem tugevdada kohalikke kogukondi ja leida sealtkaudu täiendavat ressurssi eesolevate probleemide lahendamiseks. See tähendab, et kogukondlike lahenduste tähtsus järjest suureneb, aga millised need konkreetsed toimuvad lahendused siis ikkagi on?”

Järgmistel aastatel korraldatakse Võrus, Vastseliinas ja Mõnistes 48-tunnised häkatonid ehk ideede arendamise kiirendid, kus valmivad uute lahenduste prototüübid. Prototüüpideks võivad olla nii tehnilist laadi IT-arendused kui ka korralduslikku laadi ja osapoolte koostööd parandavad konkreetsed tegutsemismudelid. Iga häkatoni võiduideed hakatakse koos professionaalsete mentoritega ellu viima.

Tallinna Ülikool toetab Võrumaal toimuvat oma akadeemilise teadmusega kogukondade kaasamisest ja tugevdamisest ning viib läbi uuringuid ning koordineerib rahvusvahelist koostööd.

Zsolt Bugarszki, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika lektor: “Tahame oma tegevusega toetada Võrumaa inimeste osalemist avalike teenuste väljaarendamisel ja juurutamisel. Omavalitsuselt-inimesele osutatud universaalsete teenuste kõrvale, kus inimene on passiivne teenuse saaja, peaks tekkima järjest rohkem inimeselt-inimesele teenuseid, mis paremini vastavad abivaja vajadustele. Algav projekt aitab suurendada Võrumaa kogukondade tähtsust kohaliku elu korraldamisel.”

Projekti kolmas osapool on suurlinnades edukalt toimiv erivajadusega inimesi ja nende abistajaid ühendav veebiplatvormi Helpific, kelle jaoks on väljakutseks leida IT-lahendusi, mis aitaksid tugevdada inimestevahelisi ühendusi ka hõreasustusega piirkondades.

“Oleme väga õnnelikud, et pilootprojekt toimub Tallinnast väljas. See on kindlasti uus väljakutse Helpific’ile. Usun, et tuleviku ühiskond on tänasest väga palju erinev ning järjest suureneb ka inimeste vastutustunne ise juhtida neid muutusi oma kogukondades. Aeg on selleks väga hea,” ütles Helpific’i kaasasutaja Keiu Roosimägi.

Projekt on osa rahvusvahelisest koostööprogrammist “Co-creation of service innovation in Europe (CoSIE)“ (Teenuste innovatsiooni koosloomine Euroopas), kus osalevad üheksa riigi ülikoolid ja organisatsioonid, mis kõik otsivad uusi lahendusi avalikele teenustele. Projekti finantseeritakse EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020, mis on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetavast programm. Toetuse suurus kokku ca 5 miljonit eurot, millest Eestis läbiviidava projekti osa on 386 000 eurot.

Loe lisaks: http://vabatahtlik.helpific.com/2017/08/teenuste-innovatsioon-vorumaal-eestis.html

Poster

Lisainfo:
Kadri Kangro
Võrumaa OL projektijuht
Tel +372 510 7487
E-kiri kadri@vorumaa.ee

PRESSITEADE
Võru Maavalitsus
24.08.2017

Võru Maavalitsus avab köögiviljakampaania projektivooru

Võru Maavalitsus kuulutab välja projektivooru köögiviljakampaania ürituste korraldamiseks ajavahemikus 18. september – 8. oktoober 2017. Kokku jagatakse köögiviljakampaania tegevusteks 2500 eurot.

Kampaania eesmärk on mõjutada inimesi sööma vähemalt 3 portsjonit ehk peotäit köögivilju päevas. Tuleks anda praktilisi nõuandeid, nippe ja julgustust selleks, et köögiviljade tarbimist lihtsustada.

(veel …)

Võrumaa omavalitsused asutasid sihtasutuse koostööks ja arendustegevusteks haldusreformijärgses maakonnas

Võrumaa Omavalitsuste Liit
PRESSITEADE
17.08.2017

 

Võrumaa omavalitsused asutasid sihtasutuse koostööks ja arendustegevusteks haldusreformijärgses maakonnas

Täna, 17. augustil asutasid kõik kolmteist Võru maakonna omavalitsust ning hetkel veel Põlva maakonda kuuluv Orava vald koostöö- ja arendusorganisatsiooni sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus.

dav

Võrumaa Arenduskeskuse loomist ajendas käimasolev riigi- ja haldusreform, millega suunatakse seni maavalitsuse poolt täidetavad maakonna arendus-, rahvatervise, turvalisuse ja kultuurivaldkonna ülesanded omavalitsustele ühiseks täitmiseks. Aasta lõpus ühineb loodava arenduskeskusega ka riigi poolt asutatud maakondlik arenduskeskus SA Võrumaa Arenguagentuur. Samuti lähevad loodavale keskusele üle paljud Võrumaa Omavalitsuste Liidu senised tegevused.

(veel …)

Eesti Noorte Kunstnike näitus “Mina ka!” Vana-Võromaa Kultuurikojas on avatud kuni 10. septembrini

Vana-Võromaa Kultuurikoda tegi ettepaneku maalikunstnik Piret Kullerkupule kureerida Eesti Kultuuriministeeriumi poolt väljakuulutatud teema-aastast inspireeritud näitust MINA KA.Et tegemist on nn. noorte aastaga, sai väljahõigatud vanusepiiranguks 28 aastat. Samuti anti noortele loojatele vabadus omal valikul esitada ennast kõige paremini iseloomustav teos/teosed.
Valik sai tehtud eriilmeline ja silmas peetud seda, et oleks eelkõige esindatud kõik Eesti kunstiharidusega tegelevad õppeasutused. Kuna kuraator on ise maalikunstnik, Tartu Ülikooli maaliosakonna taustaga, on näitusel ülekaalus maal.
Milline on sinu teos, ilma milleta Eesti kunstimaailm vaesem oleks? oli küsimus noorele kunstnikule.
Mida mõtleb noor looja aastal 2017?

(veel …)

Ilmus populaarse käsiraamatu kordustrükk puudega laste peredele

PRESSITEADE
09.08.2017

Ilmus populaarse käsiraamatu kordustrükk puudega laste peredele

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja uuendatud kordustrüki 2017 aasta alguses ilmunud käsiraamatust „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamatu eesmärk on leevendada perede infosulgu, pakkudes lapse elukaare ulatuses sünnist täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest. Lisaks praktiliselt väärtusele pakub käsiraamat emotsionaalset tuge, jagades erilist last kasvatavate perede siiraid kogemuslugusid.

(veel …)

Unikaalses Rogosi mõisas toimub unikaalne C-Jam`i öökontser

Pressiteade
10.08.2017

 

Laupäeval, 12. augustil on Rogosi mõisas külastusmängu Unustatud mõisad neljas külastuspäev. Selle suve üle-eestilisel külastusmängu viimasel päeval saab giidiga jalutada Rogosi mõisas ja mõisa pargis, tutvuda mõisa ajaloo ning  tänapäevaga, peatuda  muuseumitubades, jalutada looduse õpperajal, sõita paadiga mõisa järvel ning  kohvikus nautida kooki, kohvi, maitsta Rogosi mõisa käsitööveine. Erakordseks sündmuseks on kell 21.00 algav tšellokvartett C –Jam öökontsert.

Rogosi mõis osaleb külastusmängu Unustatud mõisad programmis neljateistkümnendat aastat. Läbi aastate on Unustatud mõisad päevade jooksul ainulaadset kastelltüüpi mõisakompleksi külastanud ligikaudu 9000 külalist, pakutud on mitmekülgset kultuuriprogrammi.  Käesoleva aasta suveprogrammi on rikastanud ohutuse päeva toimumine  MTÜ Ruusmäe Noorteklubi poolt korraldatuna ning Poola kultuuripäevad OÜ Lilywhite eestvedamisel.

(veel …)

Euroopa filmikohvik VIII – „Paljajalu Pariisis“

PRESSITEADE
08.08.2017
Võru Maavalitsus

 

Euroopa filmikohvik VIII – „Paljajalu Pariisis“

PaljajaluPariisisVõru Linnapäevade raames linastub 17. augustil algusega 19.00 kinos Kannel Euroopa filmikohvikute sarja kaheksas film. Ekraanile tuleb 2016. aastal Belgia ja Prantsusmaa koostöös valminud komöödia „Paljajalu Pariisis“. See on reibas lugu vabadusest, oma keha kuulamisest ja raamidest välja astumisest.

Fiona, Kanada väikelinna raamatukoguhoidja, saab oma 88-aastaselt Pariisis elavalt tädi Marthalt murekirja. Fiona hüppab esimese lennuki peale, aga avastab kohale jõudes, et Martha on kadunud. Hädade ja õnnetuste rahes kohtab ta Domi, meelitajast egotsentrilist kodutut, kes ei jäta teda rahule. Lõbus ja hoogne film kolmest omapärasest Pariisis ekslevast inimesest. (veel …)