Rõuge Vallavalitsus müüb Rõuge alevikus Rahu tn 1  kinnistu hoonestusõiguse 36 aastaks hinnaga 0,1 eurot/m².

Asukoht                                Rõuge alevikKrundiplaan Rahu tn 1
Katastriüksuse nimi          Rahu tn 1
Kinnistu nr                           2704041
Katastritunnus                    69701:005:0291
Pindala                                  2362 m²
Sihtotstarve                         elamumaa 100%
Maa maksustamishind     1510 eurot

Nimetatud maa-alale on kehtestatud  detailplaneering, millega saab tutvuda Rõuge vallamajas.
Hoonestusõiguse omandajal on kohustus ühe aasta jooksul saada ehitusluba ja nelja aasta jooksul valmis ehitada kinnistule elamu ning saada kasutusluba. Hoonestaja kohustuseks jääb  elektrivõrgu ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumine.

Lisainfot saab vallavanem Tiit Tootsilt,
telefon 517 6261, tiit@rauge.ee