Tervise Arengu Instituut otsib kandidaate „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi grupijuhtide väljaõppesse. Kandidaate otsitakse järgmistest maakondadest: Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Läänemaa, Järvamaa, Hiiumaa ja Raplamaa. Konkursi raames valitakse välja orienteeruvalt 15 kandidaati, kes läbivad tasuta põhiprogrammi grupijuhi väljaõppe. Väljaõpe toimub 7.-10. novembril 2017 Tallinnas. Väljaõpe on inglisekeelne, tagatud on eestikeelne sünkroontõlge. Osalemisega seotud transpordi- ja ööbimiskulud tasub osaleja.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Uuringud näitavad, et koolitusprogrammi läbinud vanematel paranevad märgatavalt vanemlikud oskused, sealhulgas positiivsed suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused, ning väheneb stress. Programmi rakendamise järel suureneb laste sotsiaalne kompetentsus, enesekehtestamisoskus, probleemide lahendamise oskus ja paranevad suhted eakaaslastega. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Programmi mõju ja elluviimist tutvustavat videot on võimalik vaadata siit.

KOV-e kutsutakse saatma konkursile spetsialiste, kellega hakatakse läbi viima vanemlusprogrammi. Samm-sammult liigutakse süsteemi suunas, mille kohaselt rahastavad KOV-id „Imelised aastad“ programmi enda eelarvevahenditest. Programmi pakkumiseks on kaks võimalust: a) programmi pakub laste ja peredega tegelev spetsialist oma põhitöö raames, et täita senisest süsteemsemalt ja mõjusamalt eesmärke töös laste ja peredega. b) programmi viib läbi laste ja peredega tegelev spetsialist lisatööna. Viimane eeldab lisavahendite olemasolu. TAIl on võimalik 2018. aastal osaliselt toetada KOV-e üleminekul iseseisvale rahastamisele.

Grupijuhiks kandideerijal peaks olema kõrgharidus psühholoogia-, tervise-, sotsiaaltöö- või kasvatusteaduste valdkonnas, varasem töökogemus laste, perede või lapsevanematega ning koolitamise või gruppidega töötamise kogemus. Grupijuhiks võib sobida näiteks sotsiaalpedagoog, eripedagoog, kooli-, lapse- või kliiniline psühholoog, pereterapeut, noorsootöötaja, lasteaia- või kooliõpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Grupijuhiks ei pruugi sobida rollikonflikti tekkimise ohu tõttu KOV lastekaitse- või sotsiaaltöötaja.

Kandideerima oodatakse laste, vanemate või peredega tegelevaid spetsialiste  “Imelised aastad” programmi väljaõppesse.
Konkursi kutse osalemistingimustega on manuses.

Kandideerimisdokumente oodatakse hiljemalt 9.10.2017. a aadressile kart.vajakas@tai.ee.