Põlva Maavalitsus 08:00 10. ja 31. juuli

14. august

04. ja 18. september

02. ja 16. oktoober

06. ja 20. november

04. ja 18. detsember

Mikitamäe Vallavalitsus 11:00 10. ja 31. juuli

14. august

04. ja 18. september

02. ja 16. oktoober

06. ja 20. november

04. ja 18. detsember

Räpina Loomemaja 14:00 10. ja 31. juuli

14. august

04. ja 18. september

02. ja 16. oktoober

06. ja 20. november

04. ja 18. detsember

Värska Vallavalitsus 08:15 11. juuli

01. ja 15. august

05. ja 19. september

03. ja 17. oktoober

07. ja 21. november

05. ja 19. detsember

Orava Vallavalitsus 11:00 11. juuli

01. ja 15. august

05. ja 19. september

03. ja 17. oktoober

07. ja 21. november

05. ja 19. detsember

Meremäe Vallavalitsus 14:00 11. juuli

01. ja 15. august

05. ja 19. september

03. ja 17. oktoober

07. ja 21. november

05. ja 19. detsember

Võru Maavalitsus 08:15 12 .juuli

02. ja 16. august

06. ja 20. september

04. ja 18. oktoober

08. ja 22. november

06. ja 20. detsember

Misso Vallavalitsus 11:00 12. juuli

02. ja 16. august

06. ja 20. september

04. ja 18. oktoober

08. ja 22. november

06. ja 20. detsember

Vastseliina Vallavalitsus 14:00 12. juuli

02. ja 16. august

06. ja 20. september

04. ja 18. oktoober

08. ja 22. november

06. ja 20. detsember

Järgmise nimekirja koostamine toimub tavapäraselt oktoobris-novembris. Kultuurigruppidelt ja omavalitsustelt oodatakse ettepanekuid 01.novembriks. Nimekiri kinnitatakse märtsis 2018.
Kõik viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on esialgsetel andmetel endised.